İnfina Blog

Dijital Dönüşüm Çağında Robo-Danışmanlık

Dijital Dönüşüm Çağında Robo-Danışmanlık

Robo danışmanlık aslında varlık yönetimi işinin teknoloji ile yapılması değil, bunun ötesinde varlık yönetiminin nasıl yapılacağının tekrar tanımlanmasını sağlıyor. Zaten teknolojik dönüşümün en büyük tanımı budur.

İş yapma biçimleri aynı işin teknoloji ile hızlı ve ucuz yapılması olmayacak, baştan tanımlanacak.

Bu tanımın başında müşteri odaklı ve dijital iş modeli geliştirilmesi geliyor.

Dijital iş biçimi, önyüz uygulamalarının API ile operasyon sistemlerine bağlanması ile gelişecek, yani entegrasyon temel olacak.

İşletmeler tam entegrasyona zorlanacak, herkes her şeyle bağlanabilir olmak zorunda olacak, dışarıda kalan yaşayamayacak.

Temel sistemler, yeni oyuncuların girişi, AI ve data analytics ve DLT ile beraber değişmek zorunda kalacak.

Robo danışmanlık ile de portföy yönetimi değişiyor ve iş modeli baştan tanımlanıyor. Aynı müzik ve film platformlarının iş modellerinde olduğu gibi. Kasetçalardan CD’ye geçmek, video kasetten DVD’ye geçmek teknolojinin yardımı ile aynı işin daha hızlı, ucuz ve kaliteli yapılabileceğine örnek olarak gösterilebilir. Bu sürecin ilk başlarında, değişen bu model ile isteyen istediğini, istediği zaman seyrediyordu. Müşteri odaklılık ve teknoloji artık size neyi izleyip, dinleyeceğinizi de söylüyor. İşte gerçek dijital dönüşüm bu ve finans sektörü de bunun dışında kalamıyor.

Robo-danışmanlık sistemi, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi süreçlerini birleştirip otomatize ederek geniş bir kullanıcı kitlesine yönelik hizmet verebilen, insan müdahalesinden/duygularından kaynaklı hata riskini en aza indiren veya tamamen ortadan kaldıran bir teknolojik girişim, bir yazılım uygulamasıdır. Bu yapısı sayesinde, sunduğu hizmeti geleneksel portföy yöneticiliğine göre daha düşük bir maliyetle sağlamakta, dolayısıyla hitap ettiği müşteri kitlesini genişletebilmektedir.

Sadece tasarruf yönetimini değil, tasarruf yapma süreçlerini de değiştirmektedir.

Bu tanım ışığında varlık yönetimi sektörünün iş yapış şekli ve yöntemi değişiyor.

Robo danışmanlık sistemleri fintech şirketlerinin bir hizmet/servis olarak geliştirip sunduğu girişimler iken, son dönemde geleneksel finans kurumlarının da artık verdiği bir hizmet haline geldi.

Dünyada 200'den fazla Robo Danışman 500 milyar dolar yönetiyor. 2025'de 100 trilyon dolar olması beklenen toplam yönetilen varlığın içinde bu rakamın 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Düşük maliyetle profesyonel danışmanlık hizmetine ulaşımı sağlayan robo-danışmanlık sistemi, aynı zamanda varlık yönetiminde yetkin olmayan geniş kitlelerin birikimlerini doğru yönetebilecekleri bir sistemdir. Yakın gelecekte artık bireyler sadece birikim yapacak ve bunun nasıl yönetileceğini Robo-Danışmanlara bırakacaklar gibi görünüyor.

Robo-danışmanlık uygulamasının arkasında her zaman deneyimli ve tecrübeli yatırım danışmanları vardır. Bu danışmanların beklenti ve görüşleri ile şekillenen bir finansal model, yatırımcılara hangi varlık sınıflarına yatırım yapılacağı yönünde temel bir görüş sunar.

Robo danışmanlığın en büyük katkısının varlıkların reel olarak değer kazanmasını sağlaması olarak görebiliriz. Bunu yaparken de şapkadan tavşan çıkartmıyor aslında. Sadece ve sadece geniş kitlelere etkin, tutarlı ve hızlı iletiyor, bunu etkili ve hızlı yönetiyor.

Varlık yönetim sektörü Robo Danışmanlık sistemleri sayesinde yönetilen toplam varlık miktarı 50–100 kat artarken bunu desteklemek için teknolojik yatırım yeterli olabilecektir. Ülkenin toplam birikimlerinin daha etkin yönetilmesi ise herkesin kazanmasını sağlayacaktır.

Burak Arslanpay
İnfina Yazılım A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı