İnfina Blog

Yatırım Fonu Tavsiyesi Oluşturmada Yeni Teknolojiler

Yatırım Fonu Tavsiyesi Oluşturmada Yeni Teknolojiler

Yatırımcıların farklı beklenti ve isteklerine uygun fon sepetlerini hazırlamak ve sunmak, finansal hizmetler sektörü için de yatırım fonları piyasasında büyümenin en önemli adımlarından biridir.

Ülkemizde finansal okuryazarlık seviyesinin istenen seviyede olmadığı yadsınamaz bir gerçektir. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)’nin en son 2019 yılında yaptığı araştırmada, genel kamuoyunun temel finansal okuryazarlık düzeyinin değişmediği görülmektedir. Sermaye piyasaları profesyonelleri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği kurallar çerçevesinde yönetilen yatırım fonları, finansal okuryazarlık seviyesi yeterli düzeyde olmayan yatırımcılar için önemli ve güvenli bir yatırım aracıdır. Yatırım fonları sermaye piyasalarının gelişiminde, piyasaların büyümesi ve derinleşmesi için de önemli bir yer tutmaktadır.

Finans kurumları açısından bakıldığında ise yatırım fonları sayesinde çok daha fazla yatırımcıya ulaşabilmenin yolu açılmakta ve bu sayede kurumlar gelirlerini artırmaktadır. Daha geniş yatırımcı gruplarına ulaşabilmek için her risk grubuna ve yatırım tercihine uygun şekilde yatırım fonları kurulmaktadır.Diğer yandan EFAMA (European Fund and Asset Management Association)’nın raporlarına göre, Avrupa ülkelerindeki yatırım fonları toplamı 10 Trilyon Dolar seviyesindedir. Ülkemizdeki fonların büyüklüğü Avrupa’nın yaklaşık Binde 2’sine karşılık gelmektedir. Türkiye’nin GSMH’sının, Avrupa’nın toplam GSMH’sına oranının %3,7 olduğunu göz önüne aldığımızda, fon büyüklüğü açısından Binde 2’lik bu oran çok düşük seviyededir.

Bu rakamların ortaya çıkardığı en önemli sonuç, Türkiye’de yatırım fonlarının önemli bir büyüme potansiyeli olduğudur.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)

Dünyada önemli bir örnek olan TEFAS platformu yatırım fonlarının daha deniş yatırımcı kitlesine ulaşmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar farklı kurumların yatırım fonlarını almak için o kurumlarda hesap açmak zorunda kalmadan alım satım yapabilmektedir. İşlemi yapmaya yetkili olan finans kurumları da TEFAS platformundan müşterilerine sundukları yatırım fonlarının yönetim ücretinden pay alarak gelirlerini artırmaktadır.

Yatırımcılar farklı yatırım ürünlerini sürekli takip etmek, finansal ve ekonomik verileri izleyerek yorumlamak zorunda kalmadan yatırım fonları portföy dağılımı oluşturulabilmektedir. Örneğin yatırım fonları sayesinde tasarruf sahipleri kolaylıkla elektrikli araç imal eden şirketlere veya petrole yatırım yapabilmektedir. Son dönemde enerji, sağlık gibi tema odaklı fonlar da kurulmakta ve yatırımcıya sunulmaktadır. Bu portföy dağılımının yatırımcının risk profili ve getiri beklentisi ile uygun olması durumunda uzun vadede ciddi getiri imkanı sağlanmaktadır. Sağlanan vergi avantajları da yatırımcılar için karlı bir alternatif olarak yatırım fonlarını desteklemektedir.

TEFAS platformunun artan işlem hacmi de bu ortamın ne kadar faydalı ve kullanışlı olduğunun diğer bir örneğidir.

Yatırımcılar Açısından Fon Seçiminin Önemi Fon seçiminde yatırımcılar için en önemli nokta risk toleransları ve risk algıları ile uyumlu portföy dağılımı oluşturmalarıdır. Risk toleransı ve risk algısı, yatırımcının getiri beklentisi ile uyumlu olmalıdır. Yüksek getiri hedeflerken risk toleransının düşük olması yatırımcılar için beklenmedik zararlara yol açabilir. Bunun tam tersi durumda, yani ortalama getiri beklentisinde düşük riskli varlık dağılımı oluşturulması da yatırımcıyı tasarruf ürünlerinden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla risk kapasitesi, risk toleransı ve risk algısı ile uyumlu portföy dağılımları oluşturulması, portföy sahibinin uzun vadeli yatırım fonu portföyü taşımasına yardımcı olmakta ve finansal refahına katkıda bulunmasını sağlamaktadır.

Yatırımcı açısından bakıldığında, kendi risk profiline uygun fonlar içinde, faiz hassasiyeti de gözetilerek uygun türde fonların seçilmesi çok önemlidir. Yatırım yapılabilir fon sayısı arttıkça yatırımcının kendine uygun fonları seçmesi de zorlaşmaktadır.

Özetle; yatırımcılar her zaman en kolay şekilde kendilerine en uygun yatırım fonunun önerilmesini tercih etmektedir.

Kurumlar Açısından Fon Tavsiyesi Vermenin Önemi

Yatırımcıların farklı beklenti ve isteklerine uygun fon sepetlerini hazırlamak ve sunmak, finansal hizmetler sektörü için de yatırım fonları piyasasında büyümenin en önemli adımlarından biridir. İşlem platformları veya internet şubeler üzerinde, yatırımcılar yalnız bırakılmadan, onlar için, onlarla beraber yatırım fonu portföyü oluşturulabilir. Bu sayede yatırımcının risk algısı ve getiri beklentisine uygun, uzun süre rahatlıkla yatırım yapabileceği fon portföyleri oluşturulabilir. Dinamik bir şekilde, bu fon portföyleri de yönetildiğinde her iki taraf için de kazançlı bir ortam oluşacaktır.

Yatırım fonu portföyü oluşturmak için TEFAS’ta işlem gören yatırım fonunun risk değerini, yatırım stratejisini ve karşılaştırmalı getirisini analiz etmek gerekmektedir. TEFAS üzerinden tüm bu verilere erişilebilir ancak yukarıda bahsettiğim analizler için özel çalışmalar gerekmektedir. Tüm veriler içinden istenen analizlerin yapılabilmesi vakit almakla birlikte, elle yapılan hesaplamalar da geri döndürülemez riskler oluşturmaktadır.

Yatırımcılara tavsiye verecek olan yatırım uzmanları, verilere hızlıca ulaşmayı ve risk profilini de belirleyerek, bu dağılımı yatırımcıya ulaştırmayı istemektedir. Bu dağılımı oluştururken özel anlaşmalı olduğu fonlara öncelik verebilmeli, fonların karşılaştırma ölçütlerine göre performanslarını izleyebilmeli, yatırımcıya fonun getirisi ile mevduat eşlenik getirisi hakkında hızlı bir şekilde bilgi verebilmeli, en iyi yönetilen fonları kolayca listeleyebilmeli, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için buna uygun fonlardan tavsiye oluşturabilmeli ve tüm bu analizlerin hepsini tek hamlede müşterisine gönderebilmelidir.

Bu teknolojik imkanın sağlanması durumunda, birkaç noktada dalga etkisi oluşturmak mümkündür; dijitalleşme, müşteri memnuniyeti, zaman tasarrufu, kurum gelir artışı, yatırım fonlarının büyümesi.

Yatırım Fonu Tavsiyesi Oluşturmada Yeni Bir Servis

25 Yıllık İnfina Yazılım’ın sermaye piyasaları deneyimine Öneriver’in start-up çevikliğini de katarak, yatırımcılar ve kurumlar açısından tespit ettiğimiz bu ihtiyaçları doğru bir şekilde analiz ettik. Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımıyla, FONKOLAY isimli platformu hayata geçirdik.

https://fonkolay.oneriver.co adresinde göreceğiniz gibi, amacımız ek bir kurulum gerektirmeden, internet üzerinden ulaşılabilen güvenli bir ortamda, finans kurumlarının müşteri temsilcilerine fon portföyü oluşturma imkanı sunulmasıdır.

Müşteri temsilcileri, müşterilerinin risk profiline uygun şekilde, çalıştığı kurumun belirleyeceği yatırım fonları gruplarından portföy dağılımı oluşturarak, müşterilerine Whatsapp uygulaması üzerinden gönderebilirler. Akabinde müşterilerinin onayını alarak yatırım fonu işlemini kendisistemlerinde gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda müşteri veya müşteri gruplarına gönderecekleri bu dağılımlara göre, müşterilerin kendilerinin işlem yapmasını da sağlayabilirler.

Amacımız hem yatırımcılar hem de finans kurumları açısından daha konforlu bir dijital ortam oluşturmak, bunu yaparken de yatırım fonları piyasasının finans şirketleri tarafından daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunulmasına aracılık etmektir.

Amacımız hem yatırımcılar hem de finans kurumları açısından daha konforlu bir dijital ortam oluşturmak, bunu yaparken de yatırım fonları piyasasının finans şirketleri tarafından daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunulmasına aracılık etmektir.

Diğer yandan finans kurumları, FONKOLAY uygulamasını, istedikleri kadar kullanıcı için aylık abonelik olarak alabilirler. Bu sayede ölçülebilen bir maliyet ile en güncel “Dijital Varlık Yönetimi” uygulaması kurum içinde kullanılabilir.

Yeni teknolojileri yakından takip ederek, gelecek dönemde FONKOLAY uygulaması içinde makine öğrenmesi desteğini kullanmayı ve yapay zeka ile analiz edilen portföy dağılımlarının da istenirse müşteriler ile paylaşılabilmesini hedefliyoruz. Bununla beraber hizmete sunulacak “Portföy Takibi” fonksiyonu ise, her bir müşteri için önerilen dağılımın, gelecek dönemdeki getirisi takip edilerek müşteriler ile finans kurumlarının iletişiminin artması da sağlanacaktır.

Fon Kolay’ı hemen denemek için https://fonkolay.oneriver.co adresinden giriş yapabilirsiniz.

Burak Arslanpay
İnfina Yazılım A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı