İnfina Blog

Dijital Pazarlama Süreçlerinde Dürüstlük ve Şeffaflık

Dijital Pazarlama Süreçlerinde Dürüstlük ve Şeffaflık

“Günümüzde markalar ancak gerçek karakterini açığa vurur ve gerçek değeri hakkında dürüst olursa güvenilir olacaktır.”

-Philip Kotler

Dijitalleşmenin gittikçe kendini belli ettiği günümüz dünyasında, firmaların “güvenilirliği”nin son derece önem kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Konuyu finans sektörü özelinde ele aldığımızda ise işin içine “para” faktörü de girdiğinden dolayı tüketicilerin, yalnızca güvenebildikleri şirketlerle çalışmayı tercih etmeleri son derece normal. Peki bir firmayı güvenilir kılan nedir?

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, firmaların değişen koşullara uyum sağlamaya çalışması, değişen müşteri talepleri ve eskiden günler alan işlemlerin bugün saliseler içinde yapılabilir hale gelmesi -bir diğer ifadeyle finans alanında yaşanan dijitalleşme-, şirketlerin güvenilir konuma yükselebilmek için taşıması gereken birtakım özellikleri de değiştirdi. Söz konusu değişim hala daha devam etmesine karşın, günümüz pazarlamacıları tarafından bu güvenilirliği sağlamanın en temel koşulu, şirketlerin “şeffaf olması”.

Finansal okuryazarlığın gittikçe arttığı, tüketicinin bilinçlenmeye başladığı günümüzde şirketlerin yalnızca satışlarını artırmaya yönelik uygulamaya geçirdiği pazarlama faaliyetleri, müşteri tarafından kolaylıkla fark edilebiliyor. Bu noktada, yalnızca karşısındakini etkilemeye yönelik “mış gibi” yapan firmaların yakın gelecekte eskisi kadar tercih edilmeyeceğini söylememiz yanlış olmaz. Sektör ayrımı yapmadan, tüketiciler arasında sıklıkla tercih edilen ve artık vazgeçilmez konumda olan markalara baktığımızda ise, hemen hepsinin kendilerine özgü çeşitli özellikleri olduğunu, mutlu müşteri ve mutlu çalışan yaklaşımını benimsediğini ve müşterilerine karşı her zaman “şeffaf” olduğunu görüyoruz.

1995’ten beri sermaye piyasalarının dijitalleşmesine katkı sağlayan İnfina Yazılım’da 3. seneme girdiğim bu dönemde, özellikle dijital pazarlama alanında pek çok deneyim elde etme imkanı buldum. Hiç şüphesiz, şirketlerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı içerikler, müşteri memnuniyetinden çalışan memnuniyetine kadar pek çok konu hakkında ipucu veriyor. Başarının sırrının hem müşteri hem de çalışan memnuniyetinde yattığını bilen şirketler ise sosyal medya hesaplarında bu şekilde izlenim yaratmaya yönelik politikalar izliyor. Ancak yukarıda da bahsettiğim üzere samimiyet ve şeffaflık, bu konuda en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada, İnfina Yazılım pazarlama ekibi olarak biz, dijital pazarlama alanında izlediğimiz stratejilerde ve sosyal medyada her anlamda şirketimizin içini “şeffaf” bir şekilde yansıtıyor olmaya özellikle dikkat ediyoruz. Hizmet verdiğimiz kurumların dijitalleşmesine katkı sağlarken, kendi içimizde de teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaya ve dijital pazarlamaya yatırım yapmaya devam ediyor; birebir iletişimde samimiyetin ve güvenilirliğin en önemli unsurlar olduğu yaklaşımını benimsiyoruz.

Karya Külcüoğlu
İnfina Yazılım A.Ş.
Pazarlama Uzman Yardımcısı