İnfina Blog

Sermaye Piyasalarında Dijitalleşme Süreci

Sermaye Piyasalarında Dijitalleşme Süreci

Aslında “dijitalleşme” kavramı, finansal sektör haricinde her birimizin hayatında oldukça yaygın bir kavram. Özellikle mobil uygulamalar ve e-ticaret alanındaki gelişmeler hepimizin hayatını kolaylaştırır nitelikte. Son yıllarda ise bu dijitalleşme rüzgarı sermaye piyasalarına da yansımış durumda. Burada, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandeminin hızlandırıcı bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Pandemi sürecindeki dijitalleşme sürecine ise özellikle bankalar ve aracı kurumlar çok hızlı adapte oldu. Tabii ki finansal sektör özelinde aracı kurumların dijitalleşmesinin arka planında çok daha farklı bir yapılanma mevcut. Bir kişinin yatırım hesabı açarak finansal bir enstrümana yatırım yapması demek, arka planda birçok kurumun etkileşim halinde yürüttüğü operasyonel süreçler demek. Bu açıdan baktığımızda aracı kurumlar için dijitalleşmeyi yatırımcı perspektifi ve kullanıcı deneyimi açısından da ele almak gerekiyor.

Özellikle Y ve Z kuşaklarının günlük hayatlarındaki hızlı sonuç alma özelliklerinin finansal yatırımlarında da aynı durumda olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla NFT, Kripto gibi yeni nesil yatırım araçlarındaki “pratik”liğin, sermaye piyasası yatırım araçlarında da olması gerekli. Nitekim mevduatsal düzenlemeler de bu dijital dönüşüme öncü kararlar alması nedeniyle sermaye piyasası yatırım araçlarını da oldukça pratik ve kolay erişilebilir bir noktaya getirdi. Bunu rakamsal olarak ifade edecek olursak, 2019 yılında bir milyon civarında olan borsa yatırımcı sayısının 2022 sayısı itibariyle 2.5 milyonu aştığını görüyoruz. İnfina Yazılım olarak biz de hem mevcut hem de yeni gelen kurumlara kapsamlı bir dijitalleşme ortamı sunarak bu değişimi hızlandırmalarına imkan sağlıyoruz.

Peki bu dijitalleşme sürecinde sermaye piyasalarını neler bekliyor?

Artan yatırımcı sayısı ile birlikte aracı kurumlar artık teknolojiye ve altyapılarına daha fazla yatırım yaparak sermaye piyasalarına bütünleştirici etkisiyle daha fazla kişiye erişiyorlar. Nitekim bu artan ilgi ile birlikte kripto, kredi ve e-para kuruluşlarının da sermaye piyasalarının ekosistemine dahil olduğunu görüyoruz. Bu ivmenin devam edeceğini göz önüne aldığımızda, aracı kurumların operasyonel süreçlerinin maliyetlerinin minimumda olması, dijital dönüşümün temel hedefini oluşturuyor. Bir diğer ifadeyle aracı kurumların müşteri ediniminden raporlamaya, operasyonel süreçlerden mevzuatsal yükümlülüklere kadar tüm yükümlülükleri maksimum teknoloji ve minimum insan gücü ile yapması, bu dönüşümün anahtarı niteliğinde. Bir yandan da aracı kurumlar dijitalleşirken yeni bir kavram ortaya çıktığını görüyoruz: doğuştan aracı kurum. Şu anda bu şekilde 3 kurum aktif olarak çalışıyor, önümüzdeki dönemde bu daha da artacak. Doğuştan dijital aracı kurumlar tüm kullanıcı deneyimini ve satış kanallarını mobil uygulamalar üzerinden tasarlıyorlar. Bununla birlikte tüm operasyonel süreçlerini standart bir aracı kuruma oranla daha hızlı ve düşük insan kapasitesiyle sürdürüyorlar. Bunu da tam otomasyon ile sağlıyorlar. Biz de İnfina olarak bu kurumların teknolojik altyapılarına yatırım yaparak kurguladığımız modüler mimari sayesinde bu kurumların taleplerine çok hızlı yanıt verebiliyoruz. Bu sayede de hem biz, hem aracı kurumlar, hem de sektör geleceğe çok daha hızlı adapte olmuş oluyor.

Peki son dönemde ortaya çıkan e-para kuruluşları, dijital bankalar ve ödeme kuruluşları sermaye piyasalarını nasıl etkileyecek?

Finansal piyasalarda dijitalleşmenin özellikle harcama fonksiyonları üzerinde başladığını biliyoruz. Son dönemde dijital olarak kurulan bu kurumlar, az önce de değindiğim sermaye pşyasalarının bütünleştirici etkisi üzerinden harcamaların yanında tasarrufların da dijitalleşmesi için adım atıyorlar. Mevcut faaliyetlerine sermaye piyasası enstrümanlarını da ekleyerek aslında yatırımcıların tüm beklentilerini karşılıyorlar.

Biz de İnfina Yazılım olarak bu kurumlar ile çalışarak dijital olarak sunulan imkanları daha da ileriye taşıyacak iş modelleri geliştiriyor ve bunları piyasaya sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çok heyecan verici çalışmaları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Oğuz Güney
İnfina Yazılım A.Ş.
Ürün Direktörü