İnfina Blog

Türkiye'de Dijital Varlık Yönetimi Uygulamaları

Türkiye'de Dijital Varlık Yönetimi Uygulamaları

Son yıllarda Türkiye'de dijital varlık yönetimi hizmetleri nasıl gelişti?

Günümüzde hızlı bir değişim sürecinde olan finans sektöründe dijitalleşmenin görüldüğü bir diğer alan da varlık yönetimidir. Türkiye’de varlık yönetiminin dününe, bugününe ve yarınına bakmadan önce, varlık yönetimi kavramının açıklanması, konunun anlaşılması bakımından daha yararlı olacaktır. Yatırımcıların finansal varlıklarına değer katmak amacıyla otomasyon, yapay zeka ve robo danışmanlık gibi teknolojiler kullanılarak yatırım hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, dijital varlık yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Yatırım süreçlerinin otomatize edilmesi ve bu hizmet ile ürünleri geniş kitlelere düşük maliyetlerle ulaştırılması, dijital varlık yönetiminin en önemli avantajlarındandır.

Varlık yönetiminin geçmişine bakıldığında ilk başlarda dijitalleşme anlamında yalnızca otomasyon görülürken, bugün teknolojinin beraberinde getirdiği avantajlar da düşünüldüğünde, özellikle Türkiye’de dijital varlık yönetimi alanında ürün ve hizmetlerin çeşitlendiğini ve yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Günümüzde bu yeni dijital çözümler, kullanıcılara doğrudan veya finansal kurumlar aracılığıyla ulaştırılabilmektedir.

Öte yandan varlık yönetiminin geçmişine bakıldığında, analiz aşamalarında yalnızca piyasa verilerinin kullanıldığını görmek mümkündür. Bu durum günümüzde daha çeşitlenmiş; piyasa verilerine ek olarak yatırımcıların yatırım alışkanlıkları, demografik verileri ve çeşitli kişisel verileri de incelenmeye başlanmıştır. Bu durum, varlık yönetiminin daha doğru bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmakta, verilen hizmetleri de daha verimli hale getirmektedir.

Dijital varlık yönetimi alanında öne çıkan robo danışmanlar, yapay zekadan yararlanarak piyasa koşullarını takip edebilmekte ve yatırımcılara özgü dağılım önerileri verebilmektedir. Öneriver olarak biz, yapay zeka alanına yaptığımız yatırımlarla çok sayıda yatırım aracını en doğru şekilde analiz etmekte, yatırımcıların risk profillerini analiz ederek onları tanımakta ve onlara farklı kanallar kullanarak kişisel yatırım tavsiyeleri sunmaktayız. Geliştirdiğimiz psikometrik risk analizi ürünü ile yatırımcıların finansal hikayelerini analiz ederek onları daha yakından tanımakta, onlara sunduğumuz hizmetleri kişiselleştirmekteyiz.

Varlık yönetimi alanına etki eden diğer unsurlara bakıldığında karşımıza çıkan bir diğer faktör ise kripto paralardır. Son zamanlarda kripto paraların tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de yaygınlaşması, bu alanda da çeşitli dijital çözümlerin geliştirilmesini beraberinde getirmektedir. Öneriver olarak geliştirdiğimiz Dima App ile Türkiye’de bir ilk gerçekleştirmekte, robo danışmanlığı kripto dünyasına taşımaktayız. Bu konu ile ilgili heyecan verici gelişmeleri yakında sizlerle paylaşıyor olacağız.

Türkiye’de hangi kurumlar dijital varlık yönetimi talebinde bulunuyor?

Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisiyle yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların dijital çözümlere olan ilgisinin artmasını sağlamış, bu durum da finansal kurumların dijital varlık yönetimi hizmetlerine olan talebini artırmıştır. Artan bu talep doğrultusunda Türkiye’de kurumların, fintechlerin ve kullanıcıların kazanç sağladığı iş birliklerinin git gide yaygınlaşması bir kaçınılmaz olmuş, bunun sonucunda da verilen hizmetlerin kalitesi ve verimliliği artmıştır. Günümüz Türkiye’sinde şu anda 7 emeklilik şirketi robo danışmanlık hizmetinden faydalanarak katılımcılarının bireysel emeklilik birikimlerini yönetmektedir. Robo danışmanlık hizmeti verdiği kurumlar arasında emeklilik şirketleri de bulunan Öneriver’in bu alandaki çalışmaları yeni yılda da artarak devam edecektir.

Son zamanlarda robo danışmanlık hizmetlerini talep eden bir diğer kurum ise portföy yönetim şirketleridir. Türkiye’de şu anda 11 adet yatırım fonu 9 portföy yönetim şirketi tarafından yatırımcılara sunulmaktadır. Inveo Portföy Yönetim Şirketi ve Öneriver işbirliği ile yönetilen Inveo Portföy 1. Fon Sepeti Fonu (GJB), TEFAS yılbaşı karşılaştırmalı getiriler baz alındığında 2022 yılının başından bu yana gösterdiği %56,39'luk performansı ile birinci seviyededir.

Son olarak bankaların da son dönemde dijital varlık yönetimi hizmetlerinden yararlanmaya başladığı görülmektedir. Öneriver, şu anda üç bankaya dijital varlık yönetimi hizmeti vermekte, 2023 itibari ile de bu sayının artması hedeflenmektedir.

Bu kurumlar dijital varlık yönetimi hizmetlerinde müşteri deneyiminin kişiselleştirilmesini nasıl sağlıyor?

Dijital varlık yönetimi hizmetlerinin kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunmasında finansal kurumlar ile fintechler arasındaki iş birlikleri kilit rol oynamaktadır. Yatırımcıların finansal geçmişi, aldıkları yatırım kararları, demografik bilileri ve hatta günlük hayatlarında aldıkları kararlar bile bu iş birlikleriyle analiz edilmekte ve onlara doğru finansal hizmetlerin ulaştırılmasında kullanılmaktadır.

Can Başar Polat
Öneriver Ürün Yöneticisi