İnfina Blog

Sermaye Piyasalarının Dijital Dönüşümünde FinTech'lerin Rolü

Sermaye Piyasalarının Dijital Dönüşümünde FinTech'lerin Rolü

Günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında, teknolojinin her sektörde önemli bir etki yarattığı bilinen bir gerçek. Bu etki özellikle sermaye piyasalarında belirgin bir şekilde hissedildiğinden dolayı dijitalleşme sürecinin öncü aktörlerinden biri de yazılım şirketleri haline geldi.

Özellikle finans alanında faaliyet gösteren kurumların değişen dinamik koşullara uyum sağlayabilmeleri; işlemlerini hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmeleri, veri analizi yapabilmeleri, risk yönetimi ve yatırımcı ilişkileri gibi faktörleri önemsemelerinden geçiyor. Gelenekselleşen yöntemlerle söz konusu gereksinimlere yanıt vermek git gide daha da zor hale geldiğinden, bu noktada yazılım şirketlerine büyük görev düşüyor.

Görüldüğü üzere, tüm bu dijital dönüşüm sürecinde sermaye piyasalarının temel altyapı ve platformların oluşturulması noktasında yazılım şirketleri kritik bir rol üstleniyor. Şirketlerin operasyonel süreçlerinin otomatize edilmesi, muhasebe işlemleri, raporlama araçları, trade platformları ve dijital varlık yönetimi ile iş zekası uygulamaları gibi başlıklar, kurumların zaman tasarrufları yapmaları anlamında da büyük katkı sunan yazılım şirketlerinin temel uzmanlık alanı.

Özellikle insan zekasını taklit eden yapay zeka teknolojileri ile büyük veri analizi, sermaye piyasaları sektöründe can alıcı bir konumda. Yapay zeka ve büyük verinin birlikte oluşu dolayısıyla pek çok alanda büyük ilerleme kaydedildiği de göz önüne alındığında, bu teknolojilerle beraber geçmişi analiz etme ve geleceği tahmin etme yetimizi günden güne artırdığımızı söylemek yanlış olmaz. Yazılım şirketleri ise tam bu noktada, söz konusu bu teknolojileri kullanarak hizmet verdikleri varlık yönetimi şirketlerine daha kesin ön görüler sunuyor, riskleri değerlendiriyor ve yatırım kararlarını destekliyor. Dolayısıyla da kurumların ihtiyaçlarını yapay zeka destekli teknolojiler kullanarak tamamlamak günden güne daha önemli bir hizmet haline geliyor.

Öte yandan, sermaye piyasalarında veri güvenliği ve düzenlemelere uyum sağlamak da özellikle son dönemde önemi iyice artan iki konu haline geldi. İnfina Yazılım olarak biz, söz konusu iki konunun öneminin farkında olup veri güvenliğini sağlamak ve düzenlemelere uyumlu olmak adına sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Gelecekte neler olacak?

Sermaye piyasalarının yarınına baktığımıza ise, yazılım şirketlerinin sektördeki dijital dönüşümün tam kalbinde yer almaya devam edeceği bir gerçek. Yakın gelecekte blok zinciri teknolojisinin daha yayın bir şekilde kullanılacağı, algoritmaların daha da akıllanacağı ve gelişmiş analitik araçlardan yararlanılacağı ön görülüyor. Bu nedenle, sermaye piyasalarının şu anda bulunduğu dijital dönüşüm süreci git gide hızlanacak ve yazılım şirketleri bu dönüşüm ile birlikte değişen trendlere liderlik eden bir konumda olacak.

Sonuç

Özetle, teknoloji ile finansın kesiştiği bu dijital dönüşüm sürecinde yazılım şirketleri hayati bir rol oynuyor. İnfina olarak önemli bir dönüşüm içinde olan bu finansal dünyada sermaye piyasalarını daha verimli, etkili ve erişilebilir hale getirebilmek adına gelişmeleri takip ediyor, kendimizi ve teknoloji partneri olduğumuz kurumları güncel tutuyoruz. Teknoloji ve fayda odaklı bu yaklaşımımız ise bizi ve bizimle birlikte çalışan tüm kurumları güçlü kılıyor.

İnfina olarak, 28 yıldır olduğu gibi bugün de sermaye piyasalarının geleceğini bugünden çizmeye devam ediyoruz.