İnfina Blog

Agile değişim değildir, dönüşümdür!

Agile değişim değildir, dönüşümdür!

28 yıldır finans sektöründe kurumların değişen ihtiyaçlarına yenilikçi yazılım çözümleri sunmaktayız. Bunu başarırken, ürünün kalbini sürekli dinlemek bizim için hayati önem taşımaktadır.

1950'li yıllardan bu yana proje yönetim süreçleri, geleneksel ve çeşitli yöntemlerle devam etmiştir. Proje yöneticileri ve liderler, şirketlere faydayı en fazla olan noktada tutmak için zaman (time), maliyet (budget) ve kapsam (scope) üçgeninde seçimlerini önceliklendirmiştir. Yanlış metot seçimi, maliyet ve kapsamdan ödün vermek ile sonuçlanacaktır. Günümüz literatüründe şirketlerin ihtiyaçlarına göre metot seçimi yaklaşımlarında “TOPSIS-sort-B”, “VIKORsort”, “Fuzzy SWARA”, “Criteria Weighting via AHP” algoritmaları kullanılmaktadır. Yaygın olarak bilinen Waterfall (Şelale) metodu, günümüz projelerinin belirli bir kısmında da varlığını korumaktadır. İnfina Yazılım ekibi olarak, proje ve müşteri profiline bağlı olarak Waterfall metodunu kısmen kullanarak beklenen başarıyı ve verimliliği elde etmekteyiz.

2000 yıllarının sonrasında teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte müşteri ihtiyaçları büyük ölçüde değişti ve daha yenilikçi 50’den fazla agile metodolojileri rekabete dahil oldu. Agile, artık şirketler için görünmeyen sihirli değnek konumunda.

Agile(Çevik), uygulanması gereken bir yöntem değil, bir manifestodur. 12 prensibiyle kendini ifade eder. Çalışanların ve şirketin kendisini yeniden tanımlamasını, yenilikçi, üretken ve dinamik düşünmeyi hedefler. Agile sürecinde, çalışanlardaki küçük değişimler, büyük resimdeki detayları netleştirir. Fayda elde etmek için gereken “Yönetişim”; katılımcı, şeffaf, demokratik ve hesap verilebilir bir yönetim şeklidir ve etkin yönetimi temsil eder. İnfina, müşteri ihtiyaçlarının hızla değiştiği finans sektöründe rekabetçiliğini korumak için 2023 yılında tam anlamıyla agile dönüşüm yolculuğuna çıktı. Bu kapsamda, ekibimizi bir önceki yıla göre yaklaşık %145 büyüterek, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) boyunca tam anlamıyla agile yaklaşımını benimsedik. Bu sayede, sorunlara ve yenilikçi çözüm fikirlerine daha kısa sürede tepki verme yeteneğimizi artırdık.

Unutulmamalıdır ki, eğer Agile denilip bir şeyler iyi gitmiyorsa, ya da aşırı bilgiden kaynaklı tıkanmışlık varsa bu durum yalnızca “Agile Zombilik” olarak adlandırılabilir.

Initial Planning

Scrum süreçlerimizi, görseldeki akıştaki gibi yürütmekteyiz. Her sprint başında, tahmini talep ağırlığını “Little’s Law” formülüne göre tahmin ediyor ve buna göre müşterilerimize taleplerinin karşılanacağı aktif versiyon bilgisi sağlıyoruz. Sprint retrospective’lerde kullandığımız teknolojilerin değerlendirmesini yaparak bu teknolojileri sürekli güncel tutuyoruz. Kalite yönetim süreçlerimizde, performans, tepki süresi ve güvenilirliği detaylı bir şekilde dokümante ediyor ve sprint boyunca bu özellikleri dikkatle değerlendiriyoruz. Yeni yılda, Test ve Otomasyon süreçlerimizi uçtan uca bünyemize dahil ederek, Finans Yazılım Uygulamalarımızda en düşük hata oranlarını hedeflemekteyiz. Tüm süreçlerimiz, üst yönetim kurulu tarafından dikkatle izlenmektedir.

Agile dönüşüm yolculuğumuzda, scrum ve kanban gibi agile metodolojileri birlikte kullanıyoruz. Scrum metodolojisi ile taleplerimizi küçük parçalara bölerek, her sprintte bir bölümünü tamamlayarak ilerliyoruz. Kanban metodolojisi ile ise iş akışımızı sürekli gözlemleyerek ve iyileştirerek, daha verimli bir şekilde çalışıyoruz. Agile dönüşümümüzün en önemli faydalarından biri, müşteri memnuniyetinin artmasıdır. Agile yaklaşımı sayesinde, müşteri taleplerini daha hızlı ve esnek bir şekilde karşılayabiliyor, değişen ihtiyaçlarına daha hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Bu da müşterilerimizin memnuniyetini artırarak, marka bilinirliğimize ve güvenimize olumlu katkı sağlıyor. Agile dönüşümümüzün bir diğer önemli faydası, verimliliğimizin artmasıdır. Agile yaklaşımı sayesinde, iş süreçlerimizdeki gereksiz karmaşıklığı azaltarak, daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu da projelerimizin süresini ve maliyetini azaltarak, şirketimizin karlılığını artırmaya yardımcı oluyor.