İnfina Blog

Portföy Yönetiminde IBOR Yaklaşımı

Portföy Yönetiminde IBOR Yaklaşımı

Investment Book of Record (IBOR), yani Yatırım Kayıt Defteri, son yıllarda popüler olmuş ve portföy yönetim şirketleri tarafından tercih edilmeye başlanmış bir front office sistemidir. Portföy yöneticilerine, fon yöneticilerine ve ilgili diğer taraflara, varlıkların değerlerini, pozisyonlarını, nakit akışlarını, risk/kısıt durumunu ve portföy performansını anlık olarak sunarak karar süreçlerini desteklemeyi ve gerçek zamanlı portföy yönetimi yapmayı hedeflemektedir.

Halihazırda portföy yöneticileri, gün başı, gün içi ve gün sonu durumlarını takip edebilmek için ayrı ayrı yazılım çözümleri (ve kısmen excel) kullanmakta ve bu durum karmaşaya ve dolayısıyla verimsizliğe yol açmaktadır. Tüm bu işlemlerin girişi ve kontrolüne harcanan yüksek zaman nedeniyle portföyün yönetimine ayrılan süre ise azalmaktadır.

IBOR yapısında ise, ihtiyaç duyulan tüm çözümler tek bir ekranda yönetilmektedir. Gün başı pozisyonları, gün içerisindeki işlemler ve fiyatlar sisteme aktıkça anlık olarak güncellenmektedir.

IBOR sisteminin temel özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1. Gerçek Zamanlı Veri: IBOR, portföydeki varlıkların güncel değerlerini ve pozisyonlarını anlık olarak yansıtır. Bu da piyasa koşullarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.
  2. Risk Yönetimi: IBOR, portföydeki risk faktörlerini ve maruziyetlerini gösterir. Bu, risk yönetimi stratejilerinin uygulanmasını ve portföyün risk profiline uygun olmasını sağlar.
  3. Nakit Akışı Yönetimi: IBOR, portföydeki nakit akışlarını takip eder ve nakit yönetimi kararlarını destekler.
  4. Performans Analizi: IBOR, portföy performansını değerlendirmek için gerekli verileri sağlar. Bu, yatırım stratejilerinin etkinliğini ölçmeye imkan tanır ve gerektiği durumlarda ayarlamalar yapmayı sağlar.
  5. Muhasebe Entegrasyonu: Gün sonunda tüm işlemlerin mikro servislerle muhasebeye akması sağlamaktadır.

Tek bir ekran üzerinden anlık fiyatlar ve organize piyasa işlemlerinin aktığı, OTC işlemlerin girilebildiği, anlık portföy değerlemesi, risk/kısıt durum kontrolü ve performans analizinin yapılabildiği bir yapı bugün ülkemizde de portföy yöneticileri tarafından artık yüksek sesle talep edilmektedir. İnfina olarak IBOR felsefesine uygun ürünleri geliştiriyor ve geleceğe dair tüm kurgumuzu mid office ve back office uygulamalarını da içeren tek bir modül üzerinde şekillendiriyoruz.