Fon Dünyasında Yeni Değerleme Yönergesi ile Oyunun Kuralları Artık Daha Net!

Fon Dünyasında Yeni Değerleme Yönergesi ile Oyunun Kuralları Artık Daha Net!

Fon Dünyasında Yeni Değerleme Yönergesi ile Oyunun Kuralları Artık Daha Net!

Murat Atar Fon Yönetimi ve Kolektif Saklama Direktörü İnfina Yazılım A.Ş.
Safiye Yeşilırmak Kıdemli Ürün Yöneticisi İnfina Yazılım A.Ş.

İnfina Yazılım Fon Yönetimi ve Kolektif Saklama Direktörü Murat Atar ve Kıdemli Ürün Yöneticisi Safiye Yeşilırmak, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği tarafından 3 ayda bir yayınlanan Kurumsal Yatırımcı Dergisi yeni sayısı için "Fon Dünyasında Yeni Değerleme Yönergesi ile Oyunun Kuralları Artık Daha Net" başlıklı yazıyı kaleme aldı.

Son yıllarda hızlanan teknolojik dönüşümün önemli ölçüde etkilediği alanlardan birisi de hiç şüphesiz finans dünyası. Konuya sermaye piyasaları perspektifinden baktığımızda; yatırımcının getiri arayışı, farklı ürünlerin çıkması, kanun koyucunun getirdiği yeni kurallar gibi gelişmeler ışığında Türkiye fon pazarının büyük bir değişime uğradığını söyleyebiliriz. Portföy yönetim sektörü konjonktüre bağlı olarak daha fazla finansal mühendislik gerektiren, daha sofistike ürünlerle yatırımcının karşısına çıkıyor. Fon dünyasında yaşanan bu değişiklikler, daha net ve belirgin yöntemleri içeren mevzuatsal düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Hiç şüphesiz bunlar da, içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşüm sürecinin en önemli parçası olarak konumlanmış durumda.

Bu mevzuatsal değişikliklerden biri de, Temmuz ayı başında yürürlüğe giren Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu yönerge sektördeki uygulama birliğinin sağlanması noktasında önemli bir gelişim olarak görülüyor. Bu yönerge ile, fonların içerisindeki menkul kıymetlerin değerleme yöntemi de değişmiş oldu. Kurumların kendi izahnamelerine göre hareket ettikleri noktaların bir çerçeveye oturtulmasının sektöre bir standart getirdiğini ve haksız rekabetin önüne geçilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu da söylemek yanlış olmaz.

Yönergeye biraz daha yakından bakacak olursak...

12.04.2023 tarih ve 417 sayılı Birlik Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen ve 03/07/2023 tarihinde yürürlüğe giren bu yönerge;
-menkul kıymet yatırım fonu/ortaklıkları,
-girişim sermayesi yatırım fonu/ortaklıkları,
-gayrimenkul yatırım fonu/ortaklıkları,
-emeklilik yatırım fonu,
-borsa yatırım fonu

portföylerine dahil edilebilen varlıkların değerlemesine ilişkin esasların belirlenerek uygulama birliğinin sağlanmasını amaç ediniyor. Yönergede varlıklara ilişkin değerleme yöntemleri çeşitli başlıklar halinde ele alınıyor ve spesifik hesaplama gerektiren kıymetler üzerinde detaylar verilerek, netlik ön planda tutuluyor. Aynı zamanda fon değerleme tarihinde ilgili kıymetin BİAŞ Borçlanma Araçları piyasasının ilgili pazarında alım satıma konu olması ve alım satıma konu olmaması durumu iki farklı şekilde ele alınarak, her iki durumda yapılacak iç verim hesaplamasının farklılığı vurgulanıyor. Aynı zamanda, yurtdışı piyasalarda işlem gören yabancı döviz cinsli kıymetlerle ilgili de bir standardizasyon sağlanmış oluyor.

İnfina’nın Rolü Bütün bu gelişmeler hiç şüphesiz ki bütün finans sektörünü yakından ilgilendiriyor. İnfina olarak sektördeki fonların %70’ten fazlasının bizim çözümleri kullanıyor olmasının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşarken, sektör için oldukça önemli olan bu değişimleri de yakından takip ediyoruz. Kurumların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarının ve tereddüt edilen konuların resmi kurumlara iletilmesi sürecinin tek elden yürütülmesinin faydalı olabileceğini öngördük ve bu nedenle bir organizasyona ev sahipliği yapıp, geçtiğimiz haftalarda teknoloji partneri olduğumuz Portföy Yönetim Şirketleri, Fon Yönetim Şirketleri ve Saklamacı Kurumların dahil edildiği toplantılar organize ederek, onları bir araya getirdik. Söz konusu yönergenin tüm maddeleri özelinde yapmış olduğumuz geliştirmeleri, örnekler üzerinden kurumlara aktardık. İnfina olarak, paydaşlarımızın sorumluluklarını bizim sorumluluğumuz gibi benimsiyor ve her geçen gün daha akılcı çözümler üretmek için yol haritamızı birlikte çiziyoruz.

Derginin tamamını buradan görüntüleyebilirsiniz.