Fonların Yükselişi

Fonların Yükselişi

Fonların Yükselişi

Musat Dosay
İnfina Yazılım Ürün Direktörü

2023 Kasım ayında yayınlanan ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan Portföy Yönetim Şirketleri Aylık verilerine göre, Türkiye'de yatırım fonu sayısı 1770’e ulaştı. Bu sayı emeklilik fonları ile birlikte 2000’i aştığından, artık çok sayıda fonun aktif olarak yönetildiği bir evrene dönüştü. Fon sayılarındaki bu artış, Türkiye'nin finansal piyasalarının derinleşmesine önemli bir katkı sağlarken yatırımcılara da çeşitlenmiş fon seçenekleri aracılığıyla daha geniş bir yatırım spektrumuna erişim sağlayabilme imkanı veriyor. Bu durum, finansal piyasalarda daha fazla likidite ve rekabet avantajı yaratırken, bireylerin ve kurumların tasarruflarını daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Ancak, bu olumlu gelişmelerin yanında artan fon sayıları, fon hizmet birimleri, portföy yönetimi operasyon çalışanları ve fon yöneticileri için yeni zorluklar da doğuruyor. Fonların etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve işleyişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için operasyonel süreçlerin iyi yönetilmesinin önemi günden güne artıyor. Şirket içi operasyonel süreçlerin fon artışından kaynaklı olarak daha da uzun süren bir süreç bir hale gelmesi, zaten uzmanlık gerektiren bir alanı daha da karmaşıklaştırıyor.

Tam bu noktada, finans sektöründeki kurumların dijitalleşme ihtiyacı öne çıkıyor. Artan fon sayılarına ve karmaşıklığına hızla adapte olabilen, operasyonel süreçleri optimize eden bir dijital çözümün, kurumların rekabet avantajını artıracağını ön görüyoruz. İnfina tarafından geliştirilmiş Fon Nakit Akışı çözümü, Türkiye'deki fon yönetimi sektörü için bu zorluğun üstesinden gelmek üzere tasarlanmış güçlü bir dijital araç olarak sunuluyor.

İnfina, fon yöneticilerine ve operasyon ekiplerine, gün içi nakit akışlarını hızlı ve etkili bir şekilde takip etme, riskleri anında değerlendirme ve böylece finansal verimliliği artırma imkanı sunuyor. Bu sayede, artan fon sayılarına bağlı olarak ortaya çıkan operasyonel zorluklar en aza indiriliyor, iş süreçleri daha düzenli hale getiriliyor ve kurumların, dinamik olan finans piyasalarında güçlü bir konum elde edebilmelerine olanak sağlanıyor.

Fon Yöneticilerinin Dijitalleşme Yolculuğu

Gün içerisinde karmaşık finansal piyasalarda kararlar almak zorunda olan fon yöneticileri, stratejik bir planlamayla güne başlarlar. Piyasa analizi, portföy incelemesi, ekonomik veri takibi, şirket analizi, risk değerlendirmesi, toplantı ve iletişim, güncel haber takibi; tüm bu adımlar, fon yöneticilerinin gün içerisindeki rutinlerini oluşturur. Her bir adım, küresel piyasalardaki hareketleri değerlendirmekten portföy optimizasyonuna, ekonomik veri analizinden risk yönetimine kadar geniş bir yelpazede stratejik kararlar almayı gerektirir.

Artık bu süreçlerin İnfina'nın sunduğu Fon Nakit Akışı çözümü ile daha hızlı ve etkili bir hale geldiğini söylemek mümkün. İş zekası uygulamaları sayesinde fon portföylerinin dağılımları ve riskleri anlık olarak takip edilebiliyor. Ortalama vade bilgilerine anında ulaşmak, finansal planlamada büyük kolaylık sağlıyor. İnfina'nın çözümü, bu bilgileri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu verilerin stratejik bir şekilde kullanılmasına da olanak tanıyor.

İnfina’nın Fon Nakit Akış çözümü ile fon yöneticileri, gün içerisindeki işlemleri daha etkili bir şekilde yönetebiliyorlar. Bu çözüm, manuel ve zaman alıcı süreçleri ortadan kaldırarak fon yöneticilerinin odaklanma sürecini artırıyor ve karar alma süreçlerini daha kolay hale getiriyor. Dijitalleşme yolculuğunda atılan bu adım, sadece finansal süreçlerin hızlanması anlamına gelmiyor, aynı zamanda kurumun genel verimliliğini artıran ve rekabet ortamında kurumu öne çıkaran bir avantaj olarak sunuluyor.

Özetlenecek olurs İnfina ile finans yönetimi, sadece bir çözümle değil, aynı zamanda fon yöneticilerinin gün içerisindeki rutinlerini daha etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı olmakla başlıyor. Fon Nakit Akışı çözümünü kullanan kurumlar finansal süreçlerini optimize edebiliyor, dijitalleşme hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım atmış oluyorlar. Bu stratejik adım aynı zamanda fon yöneticilerine güçlü bir finansal vizyon kazandırıyor.

İnfina olarak, dijitalleşme çözümlerimizle iş dünyasında öne çıkma yolculuğunuzda size eşlik etmek için hazırız.

Derginin tamamına ulaşmak için tıklayınız.